Biển để bàn quân đội,biển tên bằng đồng mạ vàng

Biển để bàn quân đội,biển tên bằng đồng mạ vàng
Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm:
Phụ kiên:
Bảo hành:

Biển để bàn quân đội,biển tên bằng đồng mạ vàng

Biển tên chức danh,chức vụ bằng đồng cho lãnh đạo trong Quân đội gồm: Chức vụ, Họ và tên, chức danh, mặt trên là huy hiệu ngành khắc chìm hoặc nổi theo tiêu chuẩn quy định. Biển dành cho Tướng,Tá,Uý để bàn làm việc trang trọng và ý nghĩa trong cơ quan,đơn vị.

biển đồng để bàn quan đôi

Biển chức danh quân đội,biển để bàn quân đội,chức danh để bàn

Biển tên chức danh bằng đồng mạ vàng 24k dành cho lãnh đạo cấp Tỉnh,Thành phố,Trung ương để bàn làm việc ý nghĩa và sang trọng, Chất liệu đồng khắc hình Quốc huy, tên đơn vị,chức vụ,chức danh,họa và tên người lãnh đạo,đế biển bằng gỗ hương cao cấp.

biển đồng chủ tịch tỉnh mạ vàng 24k

Biển chức danh chủ tịch tỉnh,biển đồng mạ vàng để bàn làm việc

biển bằng đồng mạ vàng 24k

Biển tên chức danh bằng đồng mạ vàng 24k,biển chủ tịch tỉnh

Biển chức danh bằng đồng mạ vàng 9999 cao cấp là món quà tặng cho lãnh đạo mới nhận chức,thăng chức ý nghĩa để trên bàn làm việc.

biển đồng mạ vàng đế gỗ hương cao cấp

Biển đồng mạ bàng,đế gỗ hương cao cấp

Món quà nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần lớn,quà tặng thân thiết để tạo mối qua hệ tốt đẹp.

ĐỒ ĐỒNG VIỆT chuyên chế tác biển tên chức danh,chức vụ bằng đồng,đồng mạ vàng cao cấp.

WWW.TRANHDONGVANG.COM  WWW.DODONG.VN