Bức cửu huyền thất tổ thờ gia đình bằng đồng 108cm

Bức cửu huyền thất tổ thờ gia đình bằng đồng 108cm
Mã sản phẩm: cuuhuyenthatto
Thông tin sản phẩm:
Phụ kiên:
Bảo hành:
4000000

Bức cửu huyền thất tổ thờ gia đình bằng đồng 108cm

Bức tranh cửu huyền thất tổ thờ nội,ngoại bằng đồng chạm khắc tinh xảo 4 chữ Cửu huyền thất tổ được nhiều gia đình phía nam treo bàn thờ gia tiên để tưởng nhớ đến cửu huyền trong gia đình hai bên nội ngoại.

treo cửu huyền thờ nội ngoại

Bức cửu huyền thất tổ bằng đồng 108cm

Phần chế tác tranh đồng đánh bóng chuẩn bị làm màu

tranh đồng cửu huyền thất tổ

Tranh đồng cửu huyền khung gỗ 108x108cm chữ hán nôm,dịch tiếng việt

tranh đồng treo bàn thờ thần tài

Bức thờ thần tài,ông địa bằng đồng

Ý nghĩa bài vị Cửu huyền Thất tổ

Thờ cúng “Cửu Huyền Thất Tổ” là tỏ lòng kính trọng các bậc tiền nhân đã sinh dưỡng, dày công dạy dỗ, chỉ bảo làm ăn, cử chỉ hành động sao cho được tốt đẹp, hợp đạo lý, để phát huy sự nghiệp của Tổ tiên và làm rạng rỡ Tổ tiên, là thờ cúng cái nguồn gốc phàm trần của xác thân.

Giữa: Cửu Huyền Thất Tổ

Phải: Kính Cửu Huyền ngàn năm bất tận

Trái: Trọng Thất Tổ nội ngoại tương đồng

Cửu huyền thì tính từ bản thân mình làm mốc, trên chúng ta có 3 thế hệ, bản thân (ta) và dưới có 4 thế hệ. Chúng ta thờ 3 thế hệ ở trên thì không có gì phải suy nghĩ, nhưng tại sao lại phải thờ thêm cả ta và 4 thế hệ ở dưới?

Bởi vì, cuộc sống là một chuỗi mốc xích tương quan với nhau và trùng trùng duyên khởi.

Thờ cúng 3 thế hệ ở trên là thờ cúng những người đã có công sanh, nuôi dưỡng và xây dựng sự nghiệp cho chúng ta nên người, uống nước nhớ nguồn…

Thờ cúng 5 thế hệ sau (có cả ta): là để nhắc nhở cho chúng ta kiếp hiện tại này phải làm những điều phước thiện và tin hiểu luật nhân quả 3 đời: quá khứ – hiện tại – tương lai đều có mối quan hệ với nhau. Dân gian có câu: “Đời cha ăn mặn, đời con uống nước” hoặc câu: “Nhứt nhơn tác phước thiên nhơn hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương”…

3. Bàn thờ “Cửu huyền thất tổ”:

Bài vị ở giữa ghi chữ 九玄七祖 (Cửu huyền thất tổ)

Đôi liễn hai bên bên trái viết: 崇德九玄恩上重 (âm: Sùng đức Cửu Huyền ân thượng trọng, nghĩa: Kính bái đức độ của Cửu Huyền đó ơn cao trọng) và bên phải viết: 尊功七祖義高深 (âm: Tôn công Thất Tổ nghĩa cao thâm, tức là: Tôn trọng công nghiệp của Thất Tổ là nghĩa cao sâu).

Thực tế ít gia đình lập bàn thờ “Cửu huyền thất tổ” riêng mà thường đặt chung một ban thờ, và không hẳn ai cũng có thể hiểu được “ngọn nguồn” mà chỉ hiểu chung là kính nhớ Tổ tiên. Cốt ở tấm lòng !

 

ĐỒ ĐỒNG VIỆT nhận chế tác tranh đồng cửu huyền thất tổ theo yêu cầu: đại tự,cuốn thư,câu đối,liễn đồng…

Chất liệu: đồng đỏ,đồng vàng cao cấp