Mô hình giàn khoan dầu mạ vàng làm quà tặng Sếp

Mô hình giàn khoan dầu mạ vàng làm quà tặng Sếp
Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm:
Phụ kiên:
Bảo hành:

Mô hình kiến trúc giàn khoan khai thác dầu khí

Mô hình kiến trúc giàn khoan là là mô hình kiến trúc đặc biệt. Được thiết kế phù hợp với vùng nước biển mặn. Giàn khoan dầu khí là một cấu trúc được dùng để khoan các giếng trong khai thác và xử lý dầu, khí thiên nhiên. Và chứa dầu tạm trong khi chờ chuyên chờ đến nơi chế biến hoặc bán ra thị trường. Trong nhiều trường hợp, giàn khoan còn các phân khu chức năng khác như nhà ở cho đội ngũ nhân viên. Tùy theo hoàn cảnh, giàn khoan có thể được cố định với đáy biển. Cũng có thể bao gồm một đảo nhân tạo, hoặc có thể ở chế độ trôi nổi.

Chi tiết hình ảnh

mo-hinh-gian-khoan-ma-vang

mo-hinh-gian-khoan-ma-vang1

mo-hinh-gian-khoan-ma-vang2